Polityka prywatności

 1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzacie naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w deklaracji o ochronie danych osobowych poniższej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przeprowadzane jest przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora znajdują się w stopce tej strony internetowej.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane przez Państwa przy przekazaniu ich nam. Może to dotyczyć np. danych, które wprowadzacie Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziecie Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona internetowa jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Macie Państwo prawo w każdej chwili i bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto mają Państwo prawo, w pewnych okolicznościach, żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w deklaracji o ochronie danych osobowych w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

 1. Ogólne uwagi i informacje obowiązkowe ochrony danych

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym wyjaśnieniem dotyczącym ochrony danych osobowych.

W przypadku korzystania z tej strony internetowej gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można Państwa identyfikować osobiście. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może podlegać lukom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Odniesienie do właściwego urzędu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Ansgar Möller
Pastorenweg 188
28237 Brema

Telefon: 0421 83949580
E-Mail: info@pilgino.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Możecie Państwo odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych, znajduje się w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, o ile nie udowodnimy istotnych powodów przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub też przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. W przypadku sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia DSGVO zainteresowane osoby mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, że dane, które są przez nas automatycznie przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy przekazane są Państwu lub stronie trzeciej w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i poprawianie informacji

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Macie Państwo prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Swoich danych osobowych. Możecie Państwo się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionują Państwo poprawność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas trwania badania mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do realizacji, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę między Państwa interesami a interesami firmy. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te nie mogą być przetwarzane – poza ich przechowywaniem – bez Państwa zgody lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec promocyjnych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej strony internetowej zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianej korespondencji lub wysyłaniu pocztą elektroniczną spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.

 1. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • Adres URL odsyłacza
 • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych.
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Dane te gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być zapisywane.

Ciasteczka

Witryna wykorzystuje tymczasowe i stałe pliki cookie, aby umożliwić użytkownikowi komfortowe odwiedzenie naszej witryny. W tym celu różne szczegóły są przechowywane w małych plikach, tzw. ciasteczkach, na komputerze użytkownika.

Przechowywanie ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach używanej przeglądarki. Ciasteczka, które zostały już zapisane, mogą zostać tam również usunięte.

Na stronie amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub na stronie UE http://www.youronlinechoices.com/ możliwe jest również ogólne sprzeciwienie się wykorzystywaniu ciasteczek do celów marketingowych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do czasu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas aż do momentu, gdy zażądają Państwo usunięcia, cofną Państwo zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie zawierające wszystkie dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekazujemy dalej tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa wniosek dotyczy realizacji umowy lub jest konieczny do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Przesyłane nam przez Państwa dane kontaktowe pozostaną u nas aż do momentu usunięcia danych, odwołania zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 1. Usługi i treść stron trzecich

W celu zapewnienia naszym użytkownikom optymalnej i spójnej wizyty na naszych stronach internetowych, korzystamy z treści i usług dostarczanych przez strony trzecie, które zostały włączone do naszych stron internetowych. W ten sposób adres IP użytkownika jest przesyłany do zewnętrznego dostawcy. Nasza strona wykorzystuje następujące treści osób trzecich:

Google Fonts

Aby uzyskać jednolitą reprezentację czcionek w różnych systemach, integrujemy czcionki Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Zgodnie z ich specyfikacją, dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do reprezentacji czcionek.

Więcej informacji można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google:

https://www.google.com/policies/privacy/

Google ReCaptcha

Aby zapobiec niechcianemu spamowi korzystamy z funkcji ReCaptcha dostawcy Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) dla naszych formularzy wejściowych.

Dalsze informacje można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google:

https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Do wyświetlania map przeglądowych i tras pielgrzymów integrujemy mapy Google Maps dostawcy Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). W szczególności przetwarzane są adresy IP oraz, w przypadku urządzeń mobilnych, dane dotyczące lokalizacji ( nie bez zgody użytkownika).

Dalsze informacje można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google:

https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.