Stopka

Informacje zgodnie z § 5 TMG

Ansgar Möller
Pilgino
Pastorenweg 188
28237 Bremen

Kontakt

Telefon: 0421 83 94 95 80
Faks: 0421 83 94 95 85
E-Mail: info@pilgino.com

Podatek obrotowy

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 ustawy o podatku obrotowego:
DE 815 144 396

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mailowy znajduje się w stopce powyżej.

Nie jesteśmy skłonni ani zobligowani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed organem mediacji konsumenckiej.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy treści.

Odpowiedzialność za odnośniki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których odnoszą się linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków.

Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o wszelkich naruszeniach prawa, usuniemy takie linki natychmiast.

Prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach utworzone przez operatorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie formy komercjalizacji takich materiałów poza zakresem prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, usuniemy takie treści natychmiast.